GEÇİTVEREN KÖYÜ

      Geçitveren Köyü; Türkiye'nin en doğu ucunda yer alan Ağrı ilinin 30 km. doğusunda yer alan Taşlıçay    ilçesinin batısında şirin bir köydür. İlçeye uzaklığı 5 km'dir. Köyün tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır.    İlçenin çevre ve merkezinde yapılan kazılarda Urartu dönemine ait tarihi eserlere ve yapılara rastlanmıştır.

      Urartulardan sonra bu çevrede; Medler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Araplar ve
   Bizanslılar kısa süreli olarak yaşamışlardır.

      (1524-1576) yılları arasında İran Safevi devletine Sünnilik vergisini veren Karapapaklar
   Osmanlı devletinin Revan Seferinden sonra 28 Ağustos 1587 Osmanlı serdarı Ferhat Paşaya gelerek, törenle    itaat etmiştir. Karapapak beyi Nazar Paşa 'Loru Eyaleti'ne beyler beyi olarak tayin edildi. Osmanlı devletinin    hizmetinde 1828 e kadar kalan Karapapaklar; Rusya'nın Revan'ı 1827 de işgal etmesi üzerine Revan ve    Nahçivan Rus işgaline uğradı. Şubat 1828 Türkmençayı barışıyla Aras ırmağının sınır kabul edilmesi üzerine    Ruslara karşı savaşan Karapapaklar buraları terk etmek zorunda kaldılar. 1828 yazında İran'ın Sulduz Bölgesi    ve Osmanlı Devleti'nde Kars ve çevresine göç etmek zorunda kaldılar. 1854-1855 Kırım Savaşı ve 1877-1878    Osmanlı -Rus savaşı (93 Harbi) nda Kars bölgesinden Ağrı ve Sivas illerine yerleşmişlerdir.

      Osmanlı Devletine hep sadık kalan Karapapaklar Osmanlı Devletinin dağılma döneminde de bu    hususiyetlerini sürdürmüşlerdir. 2. Abdülhamit döneminde özellikle Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesinde    Ermeni devleti kurmak için giriştikleri katliamlara karşı padişah tarafından kurdurulan toplam 56 tane    Hamidiye alayından 12 tanesi Ağrı ili çevresinde kurulmuş, bunlardan 6., 7., 9.,ve 10. Hamidiye alaylarını    Karapapak aşiretine mensup beyler tarafından kurulmuştur. 10. Hamidiye alayını Taşlıçay ilçesinin Geçitveren    Köyü beylerinden Veli Bey tarafından kurulmuş Ermeni-mezalimine karşı başarılı mücadeleler vermiştir

      Karapapaklar, Ağrı'nın Geçitveren( Gülesor) Köyü, Yukarı Toklu ( Günde Peri) İki Yamaç (Mirzehan), Küp    Kıran, Mengeser, Yoncalı, Hıdır, İsaabad, Mezre köylerine yerleşmişlerdir. Ayrıca Yekmal, Kazlı, Dambat,    Amat, Baloluk (Keşiş) köylerinde de yerleşmiş olanlar olup bir kısmı bu köylerden büyük kentlere    göçmüşlerdir.

      1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı sonrasında dedelerimiz buralara yerleşmişler.
   Yerleşim alanının adını da 'Gülesor Köyü' olarak koymuşlardır. O zamanlar köyün içinden
   geçen tren yolu nedeniyle, köyümüz kısa zamanda büyümüş ve Diyadin ilçesine bağlanmıştır.
   1 Haziran 1954 yılında Taşlıçay ilçe olana dek köyün toprakları birkaç kez düşman istilasına
   uğramış, 1914' de yani 1. Dünya Savaşında bu topraklar Ruslar tarafından işgal edilmiştir.
   Halkımız kendi çabalarıyla yurdumuzu şehitler vererek düşmandan temizlemiş, özellikle Ermeni
   zulmüne maruz kalınmıştır.

      Nihayet, 14 Nisan 1918' de bu topraklar tamamen düşmandan kurtarılmıştır. Bu tarih Taşlıçay'ın düşman    işgalinden kurtuluşu olarak halen kutlanmaktadır. Köyümüzün 500 m. önünden geçen transit yol nedeniyle    Gülesor adı, Geçitveren olarak değiştirilmiştir.

KÖYÜN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ, KONUMU VE SINIRLARI

      Köyümüz, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Yukarı Murat-Van Bölümü'nün İran transit yolu üzerinde
   kurulmuştur. Rakım 1600 m. Doğusunda, Taşlıçay ilçesi; kuzeyinde, ikiyamaç ve Balçiçek
   Köyleri; kuzeybatısında, Balıkçay Köyü; batısında, Geçitalan; güneyinde, Bayıraltı ve Aşağı
   Dumanlı Köyleri ile sınırlıdır.

      Köyümüz, Murat ırmağı kıyısında düzlük bir alanda, hafif tepeye yaslanmış konumda yerleşmiştir. Düzlük,    doğu ve batıya doğru sürer, daha ilerisinde tepeler ve engebeli arazilere
   bırakır. Güneyinde daha düz ve geniş arazisi vardır. Burada özellikle şeker pancarı ve buğdaygillerin ekimi    yapılmaktadır.

KÖYÜN EKONOMİK DURUMU

      Köyümüzde ekonominin temeli, tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım düz ve ovalık arazilerde yapılmaktadır.    ( Şorağın Tapı, Koroyun Yeri) Yalnız, köyümüzün kuzeyinde yer alan Demi toprakları engebelidir. Orası da    hayvan otlatılması için çok elverişlidir. Sulak arazilerde ( Arkın Üstü, Aşağı Cala) şeker pancarı ekimi    yapılmaktadır.

      Köyümüzde işsiz gençler gurbete giderek, serbest çalışarak aile ekonomisine destek vermektedir. Yazın köye    dönerek tarımla da uğraşarak aileye yardım ederler.

OKUMA VE YAZMA ORANI

      Köyümüzde okuma oranı %98'in üzerindedir. Türkiye genelinde; gerek kamu kuruluşlarında
   Gerek özel sektörlerde çalışan yetişmiş eleman bulunmaktadır. Bu da köyün kültür düzeyini artırmaktadır.

İHTİYAR HEYETİ

   Köy Muhtarı :   Nurettin ALTAY
   Köy İmamı    Yunus Emre ASLAN
   Azalar :            Nurettin YILDIZ                                                                                                                       
                           Mevlüt ALİŞ
                           İlhan GÜNEY

LİNKLER BANKASI Sağlık Platformu

     Hekimce

     Selam Size

     Dinimiz İslam

     Dini Bilgiler

     Hikayeler

     Şifalı Bitkiler

     Şiir Defteri

     Rüya Tabirleri